Kiesrechtdelicten

In de Kieswet en in het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende handelingen strafbaar gesteld die met verkiezingen te maken hebben.

illustratie Rechtspraak

In de Kieswet is onder meer strafbaar gesteld:

 • het namaken of vervalsen van verkiezingsmateriaal, zoals stembiljetten, met het doel deze te gebruiken of door een ander te laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 1.
 • het gebruik van nagemaakte of vervalste verkiezingsmaterialen, tenzij men niet van de namaak of de vervalsing op de hoogte was. Zie Kieswet art. Z 2.
 • een kiezer omkopen of dwingen om: een volmacht te geven, zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen, of een ondersteuningsverklaring af te leggen. Zie Kieswet art. Z 4.
 • een werkgever die werknemers niet de gelegenheid geeft om te stemmen. Zie Kieswet art. Z 9.
 • iemand die een verzameling van stempapieren bezit om deze te gebruiken of te laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 3.
 • stelselmatig personen ertoe bewegen om hun stempas af te geven (ronselen). Zie Kieswet art. Z 8.

Artikelen Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht is onder meer strafbaar gesteld:

 • het gebruik van geweld tijdens verkiezingen. Zie Sr art. 125.
 • het omkopen van kiezers. Zie Sr. art. 126.
 • het verrichten van bedrieglijke handelingen bij verkiezingen. Zie Sr. art. 127.
 • deelname onder een valse naam aan verkiezingen. Zie Sr. art. 128.
 • het verhinderen van de stemming / uitslag van een verkiezing. Zie Sr. art. 129.