Dag van kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing: 30 januari

Maandag 30 januari is de dag van kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017. Partijen die deel willen nemen aan deze verkiezing leveren op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst(en) in bij de Kiesraad (centraal stembureau).

Beeld: Kiesraad

De Kiesraad onderzoekt op dinsdag 31 januari de ingediende kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste partijnaam (‘aanduiding’). Daarna publiceert de Kiesraad een overzicht van partijen die een kandidatenlijst hebben ingeleverd op deze website. Vanaf 1 februari liggen de ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage bij de Kiesraad.

Verzuimen

Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten iets niet helemaal klopt – er ontbreken bijvoorbeeld instemmingsverklaringen of er zijn te weinig ondersteuningsverklaringen ingeleverd –  dan stelt de Kiesraad de betreffende partij hiervan op de hoogte. De partij kan dan tot vrijdag 3 februari 15.00 uur het verzuim herstellen.

Openbare zitting: geldigheid kandidatenlijsten

Op vrijdag 3 februari om 16.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste partijnamen. Ook beslist de Kiesraad in deze zitting over de geldigheid van de lijstencombinaties en nummert de kandidatenlijsten. De openbare zitting vindt plaats in de Thorbeckezaal, ingang Lange Poten 4, van de Tweede Kamer. Bezoekers moeten zich legitimeren met een paspoort of rijbewijs en moeten rekening houden met de tijd die nodig is voor de beveiligingsmaatregelen in het Tweede Kamergebouw. De zitting is ook via livestream te volgen. Het proces-verbaal van de zitting over de kandidatenlijsten wordt ter inzage gelegd en gepubliceerd op deze website. Dit proces-verbaal bevat alle kandidatenlijsten.

Beroep en definitief vastgestelde kandidatenlijsten

Belanghebbenden hebben hierna 4 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissingen van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.