Kandidaten

Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Een politieke partij die al 16 zetels heeft of meer in de gemeenteraad mag maximaal 80 kandidaten opnemen. Bij elke kandidaat op de kandidatenlijst mag achter de voorletters het geslacht van de kandidaat vermeld worden door (m) of (v). Partijen kunnen deze informatie over het geslacht van kandidaten ook achterwege laten.

Beeld: Kiesraad

Kandidaten moeten – om benoemd te kunnen worden voor de gemeenteraad – 18 jaar of ouder zijn, wonen in de gemeente waarvoor de verkiezing plaatsvindt en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. De toetsdatum van de woonplaats en de leeftijdsvereiste is de dag van (eventuele) toelating tot de gemeenteraad. Een kandidaat die jonger dan 18 jaar is, mag weliswaar op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen gemeenteraad. De toetsing van de vereisten voor het lidmaatschap wordt door de ‘oude’ gemeenteraad uitgevoerd bij het zogenoemde geloofsbrievenonderzoek. Zie Kieswet art. H 7.

Nederlandse nationaliteit geen vereiste

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Kandidaten die buiten het Europese deel van Nederland wonen, wijzen een gemachtigde aan die daarbinnen woont, onder andere om hun eventuele benoeming aan te nemen. Zie Kieswet art. H 10.