Kandidaten

Een nieuwe politieke partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Dit geldt ook voor een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet. Een politieke partij die al 16 zetels heeft of meer in de gemeenteraad mag maximaal 80 kandidaten op de lijst zetten. Bij elke kandidaat op de kandidatenlijst mag achter de voorletters het geslacht van de kandidaat worden vermeld, door (m) of (v). Dit is niet verplicht.

Beeld: Kiesraad

Kandidaten op de lijst mogen jonger dan 18 zijn. Ze moeten echter meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad. Verder hoeft een kandidaat niet te wonen in de gemeente, als deze maar verklaart voornemens te zijn om bij benoeming te verhuizen. Een kandidaat kan zo’n verklaring maar één keer afleggen. Zie Kieswet art. H 7.

Als een kandidaat gekozen worden, dan gelden andere eisen. Om gemeenteraadslid te worden, moet iemand 18 jaar of ouder zijn, wonen in de gemeente en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. De ‘oude’ gemeenteraad toetst de vereisten voor het lidmaatschap in het zogenoemde geloofsbrievenonderzoek.

Nederlandse nationaliteit geen vereiste

Kandidaten op de lijst hoeven geen Nederlandse nationaliteit te hebben.
Kandidaten die buiten het Europese deel van Nederland wonen, wijzen een gemachtigde aan die daarbinnen woont. Deze kan onder andere hun eventuele benoeming aannemen. Zie Kieswet art. H 10.