Stemmen met kiezerspas Hoofdstuk K 1-11

Artikel K 1 Stemmen met een kiezerspas in een andere gemeente

Een kiezer kan op verzoek met een kiezerspas stemmen in een stembureau naar keuze in een willekeurige gemeente voor zover daar dezelfde verkiezing plaatsvindt.

Officiële tekst Kieswet art. K 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kiezerspas

Europees Parlementsverkiezing, Kiezerspas

Provinciale Statenverkiezingen, Kiezerspas

Waterschapsverkiezingen, Kiezerspas

Artikel K 2 Uitzondering stemmen met kiezerspas bij stemmen via volmacht en brief

Kiezers kunnen niet met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente als zij bij schriftelijke volmacht of per brief stemmen.

Officiële tekst Kieswet art. K 2

Artikel K 3 Verzoek kiezerspas

De kiezer stuurt uiterlijk 5 dagen voor de stemming een schriftelijk verzoek voor een kiezerspas naar zijn gemeente. Een mondeling verzoek kan hij uiterlijk op de dag voor de stemming om 12 uur doen.

Officiële tekst Kieswet art. K 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kiezerspas

Europees Parlementsverkiezing, Kiezerspas

Provinciale Statenverkiezingen, Kiezerspas

Waterschapsverkiezingen, Kiezerspas

Artikel K 4 Kiezerspas

De kiezer krijgt een kiezerspas als zijn verzoek om in een stembureau buiten zijn gemeente te stemmen, is ingewilligd. De kiezer kan uitsluitend met deze pas stemmen en hij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt.

Officiële tekst Kieswet art. K 4

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Kiezerspas

Provinciale Statenverkiezingen, Kiezerspas

Waterschapsverkiezingen, Kiezerspas

Artikel K 6 Mondeling of schriftelijk verzoek kiezerspas

Voor een schriftelijk verzoek voor een kiezerspas gebruikt een kiezer een formulier van de gemeente. Een mondelinge aanvraag doet de kiezer persoonlijk bij de gemeente.

Officiële tekst Kieswet art. K 6

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kiezerspas

Europees Parlementsverkiezing, Kiezerspas

Provinciale Statenverkiezingen, Kiezerspas

Waterschapsverkiezingen, Kiezerspas

Artikel K 7 Verzoek kiezerspas buiten Nederland wonende kiezer

Een kiezer die buiten Nederland woont, kan een verzoek om met een kiezerspas te mogen stemmen indienen bij de gemeente Den Haag.

Officiële tekst Kieswet art. K 7

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Kiezerspas

Artikel K 8 Beslissing op verzoek kiezerspas

De gemeente beslist zo snel mogelijk over een verzoek voor een kiezerspas. Het verzoek wordt afgewezen als de verzoeker niet als kiezer is geregistreerd, als hij bij schriftelijke volmacht stemt of als hij per brief stemt.

Officiële tekst Kieswet art. K 8

Artikel K 9 Verdere regels stemmen met kiezerspas in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen meer regels staan over het stemmen met een kiezerspas.

Officiële tekst Kieswet art. K. 9

Artikel K 11 Overhandiging kiezerspas bij stembureau

De kiezer overhandigt bij de stemming de voorzitter van het stembureau zijn kiezerspas en een identiteitsdocument.

Officiële tekst Kieswet art. K 11

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Kiezerspas

Provinciale Statenverkiezingen, Kiezerspas

Waterschapsverkiezingen, Kiezerspas