Kiezerspas

Als een kiezer voor de Provinciale Statenverkiezingen in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan een kiezer binnen de gehele provincie stemmen.

Beeld: Kiesraad

Een kiezer kan alleen met deze kiezerspas stemmen en hij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt de kiezer zijn kiezerspas en een identiteitsdocument aan het stembureau.

Zie Kieswet art. K 4 en art. K 11.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar bij de gemeente (Kieswet model K 6). Bij het verzoek dient een kopie van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht te worden bijgevoegd.

Zie Kieswet art. K 3 en K 6.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming om 12:00 gedaan worden. De kiezer moet dan in persoon naar het gemeentehuis waar hij op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Bij het verzoek dient ook een kopie van een document zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht te worden bijgelegd.

Zie Kieswet art. K 1 en K 3.

Zie Kiesbesluit art. K 1.