Kiezerspas

Als een kiezer voor de verkiezing van het algemeen bestuur van een waterschap in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kan de kiezer bij de waterschapsverkiezing binnen het gehele waterschap stemmen.

Beeld: Kiesraad

De kiezer kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en hij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt de kiezer zowel zijn kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau. Zie Kieswet art. K 4 en art. K 11.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Zie Kieswet art. K 6. Hiervoor is een formulier beschikbaar bij de gemeente (model K 6). Heeft de kiezer al een stempas in huis, dan moet hij deze bij het verzoek mee sturen.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming om 12 uur gedaan worden. De kiezer moet dan in persoon naar het gemeentehuis waar hij op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont hij de stempas en vraagt een kiezerspas aan. Zie Kieswet art. K 3.