Adviezen en publicaties

Adviezen en publicaties

953 adviezen en publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Kunnen mensen met een verstandelijke beperking worden geholpen in het stemlokaal?

Kiesgerechtigden met een verstandelijke beperking kunnen uitleg krijgen in het stemlokaal, maar hebben geen recht op assistentie ...

Vraag en antwoord

Maatschappij en Politiek vakblad voor maatschappijleer

Op pagina 2 van dit vakblad een aankondiging van de essaywedstrijd 'De verkiezing van de toekomst' die de Kiesraad organiseert ...

Publicatie | 13-03-2018

Jaarverslag Kiesraad 2017

Jaarverslag | 05-03-2018

Wanneer zijn de ingeleverde kandidatenlijsten in te zien en wanneer zijn ze definitief?

De dag na de dag van kandidaatstelling onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de geldigheid ...

Vraag en antwoord

Mag een kiezer een foto van zichzelf met zijn ingevulde stembiljet (stemfie) maken?

Ja, dat mag. Ook kan een stem niet achteraf ongeldig verklaard worden als de kiezer een stemfie heeft gemaakt.

Vraag en antwoord

Advies over het Aanpassingsbesluit AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 20 16/679)1 van toepassing. Het conceptbesluit ...

Advies | 12-02-2018

Wat gebeurt er als een kandidaat overlijdt voor de dag van stemming?

Als een kandidaat overlijdt vóór de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst, dan kan de partij eventueel verzoeken om de ...

Vraag en antwoord

Wie houdt toezicht op het verloop van de verkiezingen?

Anders dan in sommige andere landen is er in ons land niet één instantie die toezicht houdt op het verkiezingsproces. Het ...

Vraag en antwoord

Wat als politieke partijen willen fuseren?

Politieke partijen kunnen als één nieuwe partij meedoen aan verkiezingen door te fuseren. Fuseren kan op 2 manieren. De ...

Vraag en antwoord

Mogen kiezers kinderen meenemen in het stemhokje?

In principe niet, omdat er maar één persoon tegelijk in een stemhokje mag in verband met het stemgeheim. Als duidelijk is dat van ...

Vraag en antwoord