Wat vult de gemeente in op de ondersteuningsverklaring voor de waterschapsverkiezing bij 'De kiezer behoort tot kieskring'?

Bij waterschapsverkiezingen is er slechts één kieskring, die van het desbetreffende waterschap. De gemeente vult op de ondersteuningsverklaring Model H4, onder rubriek 5 Verklaring burgemeester bij 'De kiezer behoort tot kieskring' in: zie rubriek 1. In rubriek 1 van de ondersteuningsverklaring is de naam van het waterschap vermeld. Voordat u deze verklaring ondertekent controleert u of de kiezer kiesgerechtigd is voor het betreffende waterschap, dus daarin woonachtig is.

Is er in uw gemeente sprake van meerdere waterschappen, dan dient u te controleren of de ondersteuner binnen de grenzen van het in rubriek 1 aangegeven waterschap woonachtig is. Twijfelt u daarover neem dan contact op met het waterschap.