27 politieke groeperingen geregistreerd voor Europees Parlementsverkiezing

Bij de Kiesraad zijn op dit moment 27 politieke groeperingen geregistreerd in het register voor Europees Parlementsverkiezingen. Deze groeperingen kunnen met naam en – in de meeste gevallen – met logo deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni.

Op 25 maart wees de Kiesraad de verzoeken tot registratie toe van partijaanduiding (partijnaam) en logo van NSC en JA21. Voor BBB, CDA en vandeRegio werden nieuwe logo’s geregistreerd.

Bord met verkiezingsposters
Beeld: ©ANP

Politieke groeperingen konden hun registratieverzoek indienen tot en met 12 maart. De Kiesraad beoordeelde of de verzoeken aan de eisen voldoen en toetste de verzoeken inhoudelijk.

Partijnaam en logo

Als de partijnaam is opgenomen in het register, komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Politieke groeperingen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt afgebeeld bij de naam van de partij op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland en op het nieuwe stembiljet, waarmee komende verkiezing in vijf gemeenten geëxperimenteerd gaat worden.

Personen of groeperingen kunnen overigens ook zonder partijnaam en logo deelnemen, met een blanco lijst.

Volgende stap: dag van kandidaatstelling

Politieke groeperingen die mee willen doen aan de Europees Parlementsverkiezing leveren op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijst in bij de Kiesraad in Den Haag. Voor de komende verkiezing is dit op dinsdag 23 april.

Op de kandidatenlijst staan de namen van personen die zich kandidaat stellen voor de verkiezing. Bij verkiezingen voor het Europees Parlement vormt Nederland voor de kandidaatstelling – anders dan bij Tweede Kamerverkiezingen - één kieskring. Dit betekent dat elke groepering maar één kandidatenlijst inlevert, samen met – indien van toepassing – 30 ondersteuningsverklaringen.

Europees Parlementsverkiezing 2019

Bij de laatste Europees Parlementsverkiezing in 2019 waren 24 groeperingen geregistreerd. Er deden 16 lijsten mee. 10 lijsten behaalden een of meerdere van de 29 Nederlandse zetels in het Europees Parlement.

Bij de komende Europees Parlementsverkiezing zijn 31 zetels te verdelen voor Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Register Europees Parlementsverkiezingen

In het register voor Europees Parlementsverkiezingen staan de volgende politieke groeperingen geregistreerd (op alfabetische volgorde):

 1. BBB
 2. Belang van Nederland (BVNL)
 3. CDA - Europese Volkspartij
 4. ChristenUnie
 5. De Groenen
 6. DENK
 7. D66
 8. Forum voor Democratie
 9. GROENLINKS
 10. JA21
 11. JEZUS LEEFT
 12. Liberaal Democratische Partij (LibDem)
 13. Meer Directe Democratie
 14. Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief
 15. NL PLAN EU
 16. NSC
 17. Partij van de Arbeid (PvdA)
 18. Partij voor de Dieren
 19. Piratenpartij
 20. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 21. SP (Socialistische Partij)
 22. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 23. Stem voor de Aarde
 24. vandeRegio
 25. Volt Nederland
 26. VVD
 27. 50PLUS

Bekijk het register voor het Europees Parlement.