Dag van kandidaatstelling Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Maandag 30 januari is de dag van kandidaatstelling voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen en voor de verkiezingen voor de eilandsraden en kiescolleges. Die dag leveren politieke partijen die deel willen nemen aan een verkiezing hun kandidatenlijst in bij het betreffende centraal stembureau. Vervolgens onderzoeken de centraal stembureaus de kandidatenlijsten en op 3 februari beslissen zij over de geldigheid van de kandidatenlijsten. De verkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Belangrijke data kandidaatstelling:

  • Maandag 30 januari: dag van kandidaatstelling, partijen leveren tussen 09.00 en 17.00 uur de kandidatenlijsten en bijbehorende documenten in bij het centraal stembureau van de betreffende verkiezing.
  • Dinsdag 31 januari: het centraal stembureau onderzoekt de kandidatenlijsten en documenten. Dit gebeurt in een niet-openbare zitting om 16.00 uur. Na de zitting maakt het centraal stembureau bekend welke partijen een kandidatenlijst hebben ingeleverd en wat de resultaten van het onderzoek zijn.
  • Woensdag 1 en donderdag 2 februari van 09.00 – 17.00 uur: partijen kunnen eventuele verzuimen herstellen. Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten bijvoorbeeld blijkt dat informatie niet helemaal klopt, of er ontbreken ondersteuningsverklaringen of andere documenten, kunnen partijen dit herstellen.
  • Vrijdag 3 februari 17.00 uur: het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de aanduidingen (partijnamen). Ook nummert het centraal stembureau de kandidatenlijsten. Dit gebeurt in een openbare zitting.
  • Binnen vier dagen na de beslissing over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de lijstnummering is geen beroep mogelijk. De Raad van State doet uiterlijk 13 februari uitspraak. Daarna zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld.

Controleprotocollen Kiesraad

Op de dag van kandidaatstelling maakt de Kiesraad de controleprotocollen openbaar voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Centraal, hoofd- en gemeentelijk stembureaus voeren met deze protocollen diverse controles uit op de optellingen, de berekening van de zetelverdeling en eventuele opmerkelijke uitslagen. Op de dag van kandidaatstelling publiceert de Kiesraad de protocollen in de Staatscourant en op de website van de Kiesraad.

Eilandsraadsverkiezingen en kiescollegeverkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn er naast de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen, ook verkiezingen voor de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de kiescolleges voor de Eerste Kamer. De dag van kandidaatstelling voor deze verkiezingen is ook 30 januari 2023. De eilandsraden zijn vergelijkbaar met gemeenteraden. De kiescolleges zijn opgericht om Nederlanders in Caribisch Nederland en Nederlanders die in het buitenland wonen invloed te geven op de Eerste Kamer. De leden van de kiescolleges kiezen – op vergelijkbare wijze als de leden van Provinciale Staten – de Eerste Kamer.