Benoeming Kennedy-Doornbos tot Eerste Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 22 december 2022 Simone Kennedy-Doornbos (ChristenUnie) tot lid van de Eerste Kamer. De vacature was ontstaan door het overlijden van ChristenUnie-senator Peter Ester.

Beeld: Kiesraad

Als een Eerste Kamerlid overlijdt, benoemt de voorzitter van de Kiesraad een opvolger. De benoeming gebeurt op basis van de lijstvolgorde van de kandidatenlijst waarop het overleden lid is verkozen, zoals vastgesteld na de laatste verkiezing. De voorzitter slaat op basis van de Kieswet bepaalde kandidaten over: personen die bijvoorbeeld al zijn benoemd of hebben laten weten niet benoemd te willen worden, worden niet benaderd voor een benoeming.

Als de kandidaat de benoeming aanneemt, beoordeelt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer en als Kamerlid kan worden toegelaten.