Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in 334 gemeenten. Partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen leveren op maandag 31 januari hun kandidatenlijst in bij het centraal stembureau van de gemeente. De volgende dag onderzoekt het centraal stembureau de kandidatenlijsten. Partijen kunnen daarna eventuele onjuistheden (verzuimen) herstellen. Op 4 februari beslist het centraal stembureau over de geldigheid van de lijsten.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Belangrijke data kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen:

  • Maandag 31 januari: dag van kandidaatstelling, partijen leveren tussen 09.00 en 17.00 uur de kandidatenlijsten en bijbehorende documenten in bij het centraal stembureau van de gemeente.
  • Dinsdag 1 februari: het centraal stembureau van de gemeente onderzoekt de kandidatenlijsten en documenten. Dit gebeurt in een niet-openbare zitting om 16.00 uur. Na de zitting maakt het centraal stembureau op internet bekend welke partijen een kandidatenlijst hebben ingeleverd en wat de resultaten van het onderzoek zijn.
  • Woensdag 2 en donderdag 3 februari van 09.00 – 17.00 uur: partijen kunnen eventuele verzuimen herstellen. Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten bijvoorbeeld blijkt dat informatie niet helemaal klopt, of er ontbreken ondersteuningsverklaringen of andere documenten kunnen partijen dit herstellen.
  • Vrijdag 4 februari 10.00 uur: het gemeentelijk centraal stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de aanduidingen. Ook nummert het centraal stembureau de kandidatenlijsten. Dit gebeurt in een openbare zitting. De gemeente heeft informatie over het bijwonen van deze zitting, dat is dit keer ook digitaal mogelijk. Het proces-verbaal wordt op internet gepubliceerd.
  • Tegen de beslissing over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan binnen 4 dagen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de lijstnummering is geen beroep mogelijk. De Raad van State doet uiterlijk 14 februari uitspraak. Daarna zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld en publiceert elke gemeente de vastgestelde lijsten in het Gemeenteblad.