Plasterk: telhulpmiddelen bij berekening verkiezingsuitslag toegestaan

Voor het tellen van de stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezing mag ‘een telhulpmiddel, bijvoorbeeld een spreadsheet’ worden gebruikt. Dit schrijft minister Plasterk van BZK in een brief aan de Kamer. De minister besloot eerder dat bij de komende verkiezing geen OSV (ondersteunende software verkiezingen) mag worden gebruikt. Dit omdat ‘geen enkele schaduw van twijfel’ mag hangen over de wijze waarop de vaststelling van de uitslag van de komende verkiezing plaatsvindt. De Kiesraad kan, schrijft Plasterk, gezien de afspraken die zijn gemaakt met VNG, NVVB en Kiesraad, de uitslag van de verkiezing bekendmaken op dinsdag 21 maart.

Beeld: Kiesraad

Plasterk benadrukt in de Kamerbrief het belang van een berekening van de verkiezingsuitslag die transparant en controleerbaar is. Er mag, schrijft de minister, geen gebruik meer worden gemaakt van USB-sticks of andere digitale gegevensdragers om de optelresultaten over te brengen van gemeenten naar hoofdstembureaus en van hoofdstembureaus naar centraal stembureau.