Algemeen Overleg beveiliging Tweede Kamerverkiezing 2017

Donderdag 9 februari vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats naar aanleiding van het besluit van minister Plasterk om het gebruik van OSV (ondersteunende software verkiezingen) niet toe te staan bij de vaststelling van de uitslag van de komende Tweede Kamerverkiezing.

Beeld: Kiesraad

De aanwezige Kamerleden wilden van minister Plasterk weten hoe hij tot zijn besluit was gekomen en of hij alternatieven had overwogen. Er was begrip voor de beslissing van de minister, maar ook wilden partijen toelichting hoe de minister nu denkt betrouwbare en tijdige verkiezingsuitslagen te kunnen krijgen.

Beeldvorming

Minister Plasterk gaf aan dat de belangrijkste reden om de software niet te gaan gebruiken, was ingegeven door de beeldvorming in media en politiek over mogelijke onveiligheid van de software. Of de software ook daadwerkelijk onveilig is, moet nog blijken uit een onderzoek dat Fox-it in opdracht van de Kiesraad uitvoert, aldus minister Plasterk: ”Maar zelfs als daaruit zou blijken dat OSV op zich nog wel te gebruiken zou zijn, dan nog lijkt het mij beter om dat niet te gaan doen, althans bij deze verkiezing.”

Minister Plasterk deelde mee dat dinsdag 14 februari bestuurlijk beraad plaatsvindt met VNG, NVVB en Kiesraad over de wijze van uitslagvaststelling door gemeenten, hoofdstembureaus en Kiesraad.

Voortgezet algemeen overleg

Afgesproken werd dat de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven hierover schriftelijk worden geïnformeerd, waarna nog een voortgezet algemeen overleg zal plaatsvinden. Het voorgezet algemeen overleg vindt plaats op donderdag 16 januari om 10.15 uur in de plenaire zaal.