Alle zeilen bijzetten voor tijdige vaststelling betrouwbare uitslag

Bij het berekenen van de uitslag van de komende Tweede Kamerverkiezing wordt geen ondersteunende software meer gebruikt. Dit heeft minister Plasterk besloten. Aanleiding daartoe vormden berichten over mogelijke kwetsbaarheden van de sofware ter ondersteuning van het verkiezingsproces. Als er twijfels bestaan over het gebruik van de software, vindt ook de Kiesraad, is het gerechtvaardigd dit proces kritisch onder de loep te nemen. De Kiesraad hecht met de minister groot belang aan vertrouwen in het proces ter vaststelling van de verkiezingsuitslag. Wel is de Raad bezorgd of er tijdig een betrouwbare uitslag kan worden vastgesteld.

Beeld: Kiesraad

Het gebruik van software, naast het papieren proces, had meerwaarde in de procedure. De digitale doorrekening van uitslagen kon daardoor altijd gecheckt worden op basis van de handmatig vastgestelde uitslagen op het niveau van de stembureaus. Bovendien konden dankzij het gebruik van de software telfouten worden voorkomen.

Hacks en manipulatie

De zorgen over mogelijke hacks en manipulatie van het verkiezingsproces in het buitenland, waren voor de Kiesraad eerder aanleiding om OSV, de ondersteunende software ter ondersteuning van het verkiezingsproces, (opnieuw) kritisch door te laten lichten en waar nodig te verbeteren. Een onderzoek door Fox-it (gespecialiseerd in cyberbeveiliging) loopt nog.

Tijdsdruk

Een louter handmatige vaststelling van de uitslag, legt op gemeenten, hoofdstembureaus en Kiesraad (centraal stembureau) grote druk om tijdig een betrouwbare uitslag vast te kunnen stellen. Het ministerie van BZK zal in overleg met de Kiesraad, de NVVB en een aantal grote gemeenten oplossingen hiervoor uitwerken.

Evaluatie

Minister Plasterk heeft aangekondigd dat na de komende verkiezing het proces van berekening van de uitslag, en de hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt, geƫvalueerd zal worden. Gekeken zal dan worden hoe dit proces in de toekomst moet worden ingericht. Daarbij zal hij ook de bevindingen van de gemeenten en de Kiesraad betrekken.