Record aantal (81) geregistreerde partijnamen Tweede Kamerverkiezing

De Kiesraad heeft op 21 december 2016 18 nieuwe partijnamen (aanduidingen) ingeschreven in het register voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017. Daarmee is het definitieve aantal geregistreerde partijnamen voor deze verkiezing 81. De partijnaam komt op het stembiljet te staan.

Beeld: ©Theo Bos

De volgende partijnamen en logo’s zijn toegevoegd aan het register:

 • Niet Stemmers
 • Het Gezonde Verstand (HGV)
 • OndernemersPartij
 • NieuwMidden2015
 • Lokaal in de Kamer
 • StemNL
 • GeenPeil
 • Integriteitspartij
 • STERK
 • Verantwoordelijk Bestuur
 • REFERENDAPARTIJ.NL
 • De Burger Beweging
 • Respect
 • Links Offensief
 • Buurt Partij
 • HHH Partij
 • Artikel 1
 • NIEUWE WEGEN

Verder zijn enkele logo’s geregistreerd bij partijnamen in het register en is de aanduiding ‘NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ (NKP)’ gewijzigd in: ‘Club van niet kiezers’.

Blanco lijst

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje boven de kandidatenlijst op het stembiljet leeg; de partij krijgt dan alleen een nummer toegekend.

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een naam (aanduiding) die een politieke partij wil laten registreren kan worden geaccepteerd. De Kieswet kent een aantal weigeringsgronden. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de naam niet misleidend voor de kiezer? Of is de aanduiding in strijd met de openbare orde? Ook moeten partijen bij het verzoek tot registratie statuten en de inschrijving bij de Kamer voor Koophandel indienen en een betaalbewijs van de waarborgsom.

Beroep

Tegen een registratie (of weigering van een registratie) door de Kiesraad kan beroep worden ingesteld.

Dag van kandidaatstelling: 30 januari 2017

Volgende stap voor partijen om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing is de dag van kandidaatstelling op maandag 30 januari 2017. Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing leveren die dag tussen 9.00 uur en 17.00 uur hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Op dinsdag 31 januari 2017 plaatst de Kiesraad een nieuwsbericht met een overzicht van partijen die hun kandidatenlijst hebben ingeleverd.