Partijnamen en logo's Tweede Kamerverkiezing

Als een politieke partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, dan moet men deze laten registreren bij de Kiesraad. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Registratie is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om mee te doen zonder naam. Er komt dan een zogenaamde blanco lijst op het stembiljet, met alleen een lijstnummer erboven.

Registratieverzoeken moeten uiterlijk 42 dagen voor de kandidaatstelling ontvangen zijn.

Zie Kieswet art. G 1.