Partijnamen en logo's

Als een politieke partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, dan moet men deze laten registreren bij de Kiesraad. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat alleen een nummer boven de lijst van de partij op het stembiljet en geen naam.

Registratieverzoeken moeten uiterlijk 42 dagen voor de kandidaatstelling ontvangen zijn. Zie Kieswet art. G 1.