Blanco lijst

Het is niet verplicht om een partijnaam te registreren. Partijen kunnen ook met een blanco lijst, dat wil zeggen: zonder naam ('aanduiding') boven de lijst, deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing. In dat geval staat alleen een nummer boven de lijst van de partij op het stembiljet en geen naam.

Beeld: ©Teun Berserik

Het komt niet vaak voor dat een politieke partij een blanco lijst inlevert. Het ontbreken van een aanduiding wordt als een nadeel ervaren bij het voeren van campagne. Een partij die met een blanco lijst wil deelnemen aan de verkiezing slaat de procedure van registratie van een aanduiding over.

Procedure blanco lijst

Voor het inleveren van de blanco kandidatenlijst geldt de normale procedure, op de volgende punten na:

  • omdat er geen aanduiding geplaatst hoeft te worden, is een machtiging om dit te doen niet nodig
  • op de ondersteuningsverklaringen kan de ruimte achter ‘aanduiding partij’ leeg blijven. Dit geldt ook voor alle overige formulieren waar om de aanduiding van de partij gevraagd wordt
  • het voeren van een gezamenlijke lijst waarbij de aanduidingen van de betrokken partijen worden samengevoegd is niet mogelijk

Zie Kieswet art. H 3 lid 1.