Blanco lijst

Het is niet verplicht om een partijnaam te registreren. Partijen en personen kunnen ook zonder partijnaam meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing. Zij doen dan met een zogenaamde blanco lijst mee. In dat geval staat op het stembiljet alleen een nummer boven de kandidatenlijst en geen naam. Een partij die met een blanco lijst meedoet aan de verkiezing slaat de registratieprocedure over.

Beeld: Martijn Beekman

Procedure blanco lijst

Voor het inleveren van de blanco kandidatenlijst geldt de normale procedure, op de volgende punten na:

  • omdat er geen aanduiding geplaatst hoeft te worden, is een machtiging om dit te doen niet nodig
  • op de ondersteuningsverklaringen kan de ruimte achter ‘aanduiding partij’ leeg blijven. Dit geldt ook voor alle overige formulieren waar om de aanduiding van de partij gevraagd wordt
  • het voeren van een gezamenlijke lijst waarbij de aanduidingen van de betrokken partijen worden samengevoegd is niet mogelijk

ZieArtikel H 3 Kieswet lid 1.