Openbare zitting vaststelling kandidatenlijsten 13 oktober 2023

Vrijdag 13 oktober om 17.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de vermelde kandidaten en vermelde partijnamen. Ook nummert de Kiesraad de kandidatenlijsten.

De openbare zitting vindt plaats in de Wttewaall van Stoetwegenzaal in de Tweede Kamer. Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Een geldig identiteitsbewijs is verplicht. De zitting is ook te volgen via een livestream. Het proces-verbaal van de zitting met daarin de kandidatenlijsten wordt na afloop gepubliceerd op de website van de Kiesraad.

Beeld: ©Kiesraad