Organiseren verkiezing

De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van provinciale statenverkiezingen. Verder hebben hoofdstembureaus en het centraal stembureau van elke provincie een belangrijke rol, onder andere bij de kandidaatstelling en de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

foto Campagnebord

Hierbij horen verantwoordelijkheden als het aanwijzen van stembureaus, het inrichten van stembureaus en het aanstellen van stembureauleden. Ook houden gemeenten toezicht op regels die gelden voor het voeren van een verkiezingscampagne door politieke partijen. Zo bestaan ook regels over de inzet van verkiezingsborden, kraampjes, geluidswagens, collectes en campagnevoering in de omgeving van het stembureau.