Organiseren verkiezing

De colleges van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van Provinciale Statenverkiezingen. Daarnaast hebben de gemeentelijk- hoofd- en centraal stembureaus van elke provincie een belangrijke rol, onder andere bij de kandidaatstelling en de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Colleges van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen van stembureaus, het instellen van stemlocaties en het benoemen van stembureauleden.

Beeld: Kiesraad