Stemlokaal

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van stemlokalen. In een stemlokaal kan meer dan één stembureau zijn gevestigd.

Beeld: Kiesraad

Inrichting stemlokaal

Het stemlokaal is zo ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd. In de Kieswet staan daarnaast nog enkele vereisten voor de inrichting van het stemlokaal, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van een register van ongeldige stempassen en de plaatsing van de stemhokjes en stembus. Zie Kieswet art. J 15Kieswet art. J 16Kieswet art. 17 en Kieswet art. J 18.

Toegankelijkheid

Stemlokalen moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Als dat ergens niet mogelijk is, moet de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd. Zie Kieswet art. J 4. Denk daarbij aan een oprijplank bij opstapjes of drempels, parkeervoorziening voor gehandicapten, stemhokjes met verlaagd werkblad, goede verlichting, een loep bij het stembiljet en eventueel een extra leeslamp.