Wat zijn de vereisten voor de stemhokjes?

Het stemhokje bestaat uit een achterwand en 2 zijwanden die elk ten minste 1 meter breed en 2 meter hoog zijn. Wordt het stemhokje met de achterzijde tegen een ondoorzichtig deel van een wand van het stemlokaal geplaatst, dan kan de achterwand vervallen.

In elk stemhokje bevindt zich een lessenaar met rood potlood en een handleiding voor de kiezer. De Kieswet en het Kiesbesluit staan het aanbrengen van gordijnen niet toe.

 De toegang tot de stemhokjes moet altijd zichtbaar zijn voor het publiek en de stembureauleden. Die zichtbaarheid mag er niet toe leiden dat het stemgeheim in het gedrang komt. Om deze reden moeten de stemhokjes op minimaal 2 meter afstand staan van de stembureauleden en wachtende kiezers.

Zie Kieswet art. J 16 en Kiesbesluit art. J 4 en art. J 5.