Organiseren verkiezing

De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de Europees Parlementsverkiezingen. Hierbij horen verantwoordelijkheden als het inrichten van stemlokalen en het aanstellen van stembureauleden. Verder heeft het centraal stembureau (bij Europees Parlementsverkiezingen is dat de Kiesraad) een belangrijke rol, onder andere bij de kandidaatstelling en de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

Beeld: ©Kiesraad

Hierbij horen verantwoordelijkheden als het aanwijzen van stembureaus, het inrichten van stembureaus en het aanstellen van stembureauleden. Ook houden gemeenten toezicht op regels die gelden voor het voeren van een verkiezingscampagne door politieke partijen.

Zo bestaan er regels over de inzet van verkiezingsborden, kraampjes, geluidswagens, collectes en propaganda in de omgeving van het stembureau.