Zittingsduur Hoofdstuk C 1-5

Artikel C 1 Zittingsduur Tweede Kamerleden

Tweede Kamerleden worden gekozen voor 4 jaar. Zij treden tegelijk af op een donderdag in de periode van 23 tot en met 29 maart.

Officiële tekst Kieswet art. C 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing

Artikel C 2 Zittingsduur na ontbinding gekozen Tweede Kamer

Tweede Kamerleden die gekozen zijn bij een ontbindingsverkiezing, treden tegelijk af op de donderdag in de periode 23 tot en met 29 maart. Dit gebeurt 4 jaar nadat de verkiezingsuitslag bekend is gemaakt.

Officiële tekst Kieswet art. C 2

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing

Artikel C 3 Zittingsduur Tweede Kamerleden bij meer verkiezingen in hetzelfde jaar

Als een Tweede Kamerverkiezing plaatsvindt in een jaar waarin ook verkiezingen van provinciale staten of gemeenteraad worden gehouden, dan treden de Tweede Kamerleden tegelijk af op een donderdag tussen 19 en 25 mei.

Officiële tekst Kieswet art. C 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing

Artikel C 4 Zittingsduur leden provinciale staten, waterschappen en gemeenteraden

De leden van provinciale staten, waterschappen en gemeenteraden worden gekozen voor 4 jaar.

Officiële tekst Kieswet art. C 4

Meer informatie op deze website: 

Provinciale statenverkiezingen

Artikel C 5 Zittingsduur tussentijds benoemde leden

Een tussentijds benoemd lid treedt af op hetzelfde moment als waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou aftreden.

Officiële tekst Kieswet art. C 5

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Tussentijdse benoemingen

Europees Parlementsverkiezingen, Tussentijdse benoemingen