Adviezen en publicaties

1.068 adviezen en publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type advies en publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Toetsingsrapport Expleo OSV2020 programma Uitslagvaststelling

  De Kiesraad heeft laten toetsen of de vernieuwde Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) voldoet aan de in de wet- en ...

  Formulier | 07-10-2020

 2. Broncode OSV2020-U Herindelingsverkiezing 2020

  Voor de gemeentelijke herindelingsverkiezing van november 2020 stelt de Kiesraad versie 1.2.0.1 van de OSV2020-U software ...

  Formulier | 06-10-2020

 3. Advies over het Tijdelijk besluit verkiezingen Covid-19

  De Kiesraad stemt in met enkele voorgestelde tijdelijke afwijkingen van het Kiesbesluit. Deze hangen samen met voorgenomen ...

  Advies | 18-09-2020

 4. Advies over de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19

  De Kiesraad stemt op hoofdlijnen in met een wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over ...

  Advies | 10-09-2020

 5. Advies over wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet

  De Kiesraad is in een advies positief over een wetsvoorstel dat de definitieve invoering regelt van een nieuw compact stembiljet ...

  Advies | 17-07-2020

 6. Advies over de dag van stemming met bijzondere maatregelen in het kader van Covid-19

  In het najaar vinden gemeentelijke herindelingsverkiezingen plaats, alsook de eilandsraadsverkiezing in Sint Eustatius. In maart ...

  Advies | 18-06-2020

 7. Advies over wijziging Tijdelijk experimentenbesluit ivm invoering elektronisch vervangend briefstembewijs

  De minister van BZK wil experimenteren met de mogelijkheid voor kiezers in het buitenland om desgewenst een elektronisch ...

  Advies | 22-04-2020

 8. Jaarverslag 2019

  In het jaarverslag over 2019 blikt de Kiesraad terug op het verloop van de verkiezingen. Ook staan we stil bij de adviezen die ...

  Jaarverslag | 09-03-2020

 9. Uitbreiding aantal zetels (3) Europees Parlement 2020

  Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wijzigt het aantal leden van het Europees Parlement. Nederland ...

  Proces-verbaal | 06-02-2020

 10. Advies grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer

  De Kiesraad heeft een advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat een andere wijze van verkiezing van de Eerste Kamer beoogt. ...

  Advies | 30-10-2019