Spreadsheet adresboek OSV2020 voor politieke partijen

In deze spreadsheet van het adresboek van OSV2020-PP kunnen politieke partijen de gegevens van de kandidaten invullen. De ingevulde spreadsheet kunt u importeren in OSV2020-PP. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te vullen in het adresboek van het programma. U kunt de gegevens nog wel aanpassen in OSV2020. De gegevens in het adresboek worden vervolgens gebruikt om de kandidatenlijst samen te stellen in het programma. Bij het samenstellen van de kandidatenlijst en voordat de verschillende documenten worden aangemaakt, geeft het programma (voor zover mogelijk) nog aanwijzingen in het geval gegevens nog ontbreken of mogelijk niet correct zijn opgegeven.

Om te voorkomen dat kandidaatsgegevens later aangepast dienen te worden, wordt aangeraden om de gegevens op de juiste wijze in de spreadsheet te zetten. De Kiesraad heeft een beleidsregel hoe kandidaten op kandidatenlijst vermeld behoren te worden. Hierin kun u nalezen hoe het een en ander dient te worden vermeld. Mocht u met specifieke vragen zitten over het juist vermelden van kandidaten op de kandidatenlijst, neem dan contact op met uw gemeente.

Let op: De ingevulde spreadsheet is geen digitale kandidatenlijst en niet geschikt om bij het centraal stembureau in te leveren.

Hieronder vindt u de spreadsheet van het adresboek in ODS- en CSV-formaat. Aangeraden wordt om het ODS-bestand te gebruiken, u kunt deze zowel in Libre Office/OpenOffice als in Excel openen. In de spreadsheet staat ter verduidelijking een voorbeeldregel ingevuld.

Bestandsformaten

De ingevulde spreadsheet kunt u opslaan in drie bestandsformaten. Als XLSX-bestand (Microsoft Excel), als ODS-bestand (Open Document Spreadsheet, te openen met Libre Office/OpenOffice) en als CSV-bestand (Comma Separated Values, met “;”-scheidingsteken). Aangeraden wordt om ODS of XLSX te gebruiken. Deze drie bestandsformaten zijn geschikt om te importeren in OSV2020-PP.

De eerste rij in het spreadsheet-bestand bevat de namen van de gegevens die geïmporteerd worden in OSV2020-PP. Voor het correct kunnen importeren van de gegevens is het van belang dat de kolom-namen niet worden aangepast. De tweede rij in het te downloaden spreadsheet-bestand bevat een voorbeeldregel. Deze regel kunt u overschrijven met de gegevens van een persoon die op de kandidatenlijst wordt vermeld, let er wel op dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden vermeld. Vermeld het tussenvoegsel met kleine letters, tenzij op het legitimatiebewijs anders is vermeld. Vermeld bij de voorletters na elke letter een punt. Bij geslacht dient ‘Vrouw’ dan wel ‘Man’ te worden opgegeven. In het OSV2020 programma kan de partij bij de basisgegevens aangeven of het geslacht van de kandidaten wel of niet moet worden vermeld op de documenten. Het vermelden van een land is enkel nodig als de persoon niet in Nederland woont. Het ‘correspondentie’ adres is het adres dat op de instemmingsverklaring (model document H 9) wordt vermeld t.b.v. de kennisgeving bij een eventuele benoeming.