Ondersteunende software verkiezingen herindelingen

De Kiesraad levert een softwareprogramma dat gebruikt wordt ter ondersteuning van het verkiezingsproces. Voor de gemeentelijke herindelingsverkiezingen van 2020 is een nieuwe versie van Ondersteunende Software Verkiezingen ontwikkeld, OSV2020. Op deze pagina’s vindt u informatie over het gebruik van OSV2020 bij het kandidaatstellingsproces voor de herindelingsverkiezingen in het najaar van 2020.

Programmaonderdelen OSV2020

Het programma OSV2020 wordt gebruikt door politieke partijen om de kandidatenlijsten op te stellen, door de gemeentelijke centraal stembureaus om kandidatenlijsten vast te stellen. En door gemeenten om verkiezingsuitslagen uitslagen bij elkaar op te tellen en de zetelverdeling te berekenen.

Voor het proces van kandidaatstelling bij de herindelingsverkiezingen dit najaar zijn er drie programmaonderdelen:

  • OSV2020-PP: Politieke partij, het programmaonderdeel voor politieke partijen om de kandidatenlijsten op te stellen en benodigde documenten aan te maken.
  • OSV2020-KS: Kandidaatstelling, het programmaonderdeel voor het centraal stembureau van de gemeente om de kandidatenlijsten te onderzoeken en vast te stellen.
  • OSV2020-U: Uitslagvaststelling, het programmaonderdeel voor gemeenten om de uitslagen op te tellen en de zetelverdeling te berekenen.

Vernieuwd programma

OSV2020 is een nieuwe versie van Ondersteunende Software Verkiezingen. De functionaliteiten van het programma zijn zoveel mogelijk gelijk gebleven aan de eerdere versies. Er is een programma voor politieke partijen, dit vervangt OSV P 1. Een programma voor gemeentelijke centraal stembureaus, dit vervangt OSV P 2 en P3. Een programma voor gemeenten, dit vervangt OSV 4 en 5.