Ondersteunende software verkiezingen gemeenteraden

De Kiesraad levert een softwareprogramma ter ondersteuning van het verkiezingsproces: Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). OSV2020 wordt gebruikt door politieke partijen, gemeenten en de gemeentelijke centraal stembureaus. Op deze pagina vindt u informatie over OSV2020 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

©Kiesraad

Programmaonderdelen en levering OSV2020

OSV2020 bestaat uit drie programmaonderdelen:

 • Voor politieke partijen: OSV2020-PP: Politieke Partij
  Het programmaonderdeel voor politieke partijen om kandidatenlijsten op te stellen en de benodigde documenten aan te maken.
  OSV2020-PP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is medio december te downloaden van de website van de Kiesraad.
  Wilt u de kandidatenlijst eerder voorbereiden dan kunt u gebruik maken van een spreadsheet van de Kiesraad. Het ingevulde spreadsheet kunt u importeren in OSV2020-PP. U hoeft de gegevens dan niet opnieuw in te vullen. Meer informatie.

 • Voor het centraal stembureau: OSV2020-KS: Kandidaatstelling
  Het programmaonderdeel voor het centraal stembureau om de kandidatenlijsten te onderzoeken en vast te stellen.
  Centraal stembureaus ontvangen OSV2020-KS voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 begin januari 2022 op cd-rom.
 • Voor gemeenten en centraal stembureau: OSV2020-U: Uitslagvaststelling
  Het programmaonderdeel voor gemeenten en centraal stembureaus om de uitslagen op te tellen en de zetelverdeling te berekenen.
  Gemeenten en centraal stembureaus ontvangen OSV2020-U voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 medio februari 2022 op cd-rom.