Ondersteunende software verkiezingen gemeenteraden (OSV2020)

De Kiesraad levert een softwareprogramma ter ondersteuning van het verkiezingsproces: Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). OSV2020 wordt gebruikt door politieke partijen, gemeenten en de gemeentelijke centraal stembureaus.

Beeld: ©Kiesraad

Programmaonderdelen en levering OSV2020

OSV2020 bestaat uit drie programmaonderdelen:

  • Voor politieke partijen: OSV2020-PP: Politieke Partij
    Het programmaonderdeel voor politieke partijen om kandidatenlijsten op te stellen en de benodigde documenten aan te maken.

  • Voor het centraal stembureau: OSV2020-KS: Kandidaatstelling
    Het programmaonderdeel voor het centraal stembureau om de kandidatenlijsten te onderzoeken en vast te stellen.
  • Voor gemeenten en centraal stembureau: OSV2020-U: Uitslagvaststelling
    Het programmaonderdeel voor gemeenten en centraal stembureaus om de uitslagen op te tellen en de zetelverdeling te berekenen.