Ondersteunende software verkiezingen gemeenteraden (OSV2020)

De Kiesraad levert een softwareprogramma ter ondersteuning van het verkiezingsproces: Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). OSV2020 wordt gebruikt door politieke partijen, gemeenten en de gemeentelijke centraal stembureaus. Op deze pagina vindt u informatie over OSV2020 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Voor vragen over het programma heeft de leverancier van de software, Elect iT, een helpdesk beschikbaar. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00
Telefoonnummer: 0318 - 765 000

Voor overige vragen kunt u terecht bij het Informatiepunt Verkiezingen.

Beeld: ©Kiesraad

Programmaonderdelen en levering OSV2020

OSV2020 bestaat uit drie programmaonderdelen:

 • Voor politieke partijen: OSV2020-PP: Politieke Partij
  Het programmaonderdeel voor politieke partijen om kandidatenlijsten op te stellen en de benodigde documenten aan te maken.
  OSV2020-PP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is  te downloaden van de website van de Kiesraad.

 • Voor het centraal stembureau: OSV2020-KS: Kandidaatstelling
  Het programmaonderdeel voor het centraal stembureau om de kandidatenlijsten te onderzoeken en vast te stellen.
   OSV2020-KS voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is begin januari 2022 verstuurd op dvd.
 • Voor gemeenten en centraal stembureau: OSV2020-U: Uitslagvaststelling
  Het programmaonderdeel voor gemeenten en centraal stembureaus om de uitslagen op te tellen en de zetelverdeling te berekenen.
  OSV2020-U voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is aan de gemeenten verstuurd op dvd.