OSV en EML

In Nederland wordt sinds 2009 (alleen nog) handmatig gestemd. Ook het tellen van de stemmen in de stembureaus gebeurt handmatig. De uitkomsten van die tellingen worden in persoon, op papier, naar de gemeenten gebracht. Daar kunnen gemeenten software gebruiken om de uitslagen van de stembureaus in te voeren en op basis hiervan de zetelverdeling te berekenen. De meeste gemeenten gebruiken hiervoor Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

foto toetsenbord PC

Gemeenten die OSV gebruiken voor het optellen van uitslagen van stembureaus, moeten dit in een fysiek gescheiden (netwerk)computeromgeving doen ('air-gapped', niet aangesloten op het gemeentelijk netwerk of internet). Dit om manipulaties (hacken) van de gemeentelijke stemtotalen te voorkomen. Bovendien moeten gemeenten de stemtotalen twee keer invoeren, als waarborg voor correcte invoer (‘vier ogen principe’).

Transparantie

De gemeenten leggen de gemeentelijke stemtotalen en de processen-verbaal van de stembureaus ter inzage. Op deze manier zijn deze voor iedereen in te zien. Ook kunnen de gemeentelijke stemtotalen zo worden gecontroleerd met de handmatig vastgestelde uitslagen van de stembureaus.

Gebruik OSV

OSV wordt niet alleen gebruikt voor het optellen van processen-verbaal van stembureaus tot gemeentelijke stemtotalen. Politieke partijen gebruiken OSV om de kandidatenlijsten op te stellen. Daarnaast gebruikt het centraal stembureau (de Kiesraad) OSV voor het opmaken van de processen-verbaal van zijn officiële zittingen.