foto toetsenbord PC

OSV en EML

Bij verkiezingen kunnen politieke partijen, hoofd- en centraal stembureau, gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). OSV ondersteunt de kandidaatstelling en de berekening en vaststelling van de uitslag. Bij de uitwisseling van verkiezingsgegevens wordt gebruikgemaakt van de EML_NL-standaard. De EML_NL-standaard heeft tot doel de gegevensuitwisseling (de interoperabiliteit) tussen verschillende programmatuur te waarborgen.

foto toetsenbord PC

Beeld: Richard van Elferen

Politieke partijen kunnen OSV gebruiken voor het aanmaken van de kandidatenlijst(-en). Gemeenten gebruiken OSV voor de invoer van de getelde stemmen in alle stembureaus. Hoofdstembureaus gebruiken OSV voor het maken van het proces-verbaal van de zitting waarin zij de uitslag voor hun kieskring bekend maken. Centraal stembureaus gebruiken OSV voor het maken van een proces-verbaal van hun zitting over de beoordeling van de kandidatenlijsten, een proces-verbaal van hun zitting over de vaststelling van de geldigheid van de kandidatenlijsten en een proces-verbaal van hun zitting waarin de officiële verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt.

 

Specifieke informatie over OSV en EML_NL is te vinden op de detailpagina's:

Ondersteunende software verkiezingen (OSV)

EML_NL-standaard

 

Praktische informatie over OSV bij de verschillende verkiezingen is te vinden bij de specifieke  verkiezing:

OSV voor provinciale statenverkiezingen

OSV voor waterschapsverkiezingen

OSV voor Eerste Kamerverkiezingen

OSV voor gemeenteraadsverkiezingen

OSV voor Europees Parlementsverkiezingen