23 april: Dag van kandidaatstelling voor Europees Parlementsverkiezing

Op dinsdag 23 april leveren politieke groeperingen die willen deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. De Kiesraad controleert de kandidatenlijsten en bijbehorende stukken.

Tijdens een besloten vergadering op woensdag 24 april om 16.00 uur beslist de Kiesraad of de groeperingen aan alle voorwaarden voldaan hebben of dat er nog ‘verzuimen’ zijn. Verzuimen zijn bijvoorbeeld ontbrekende stukken of andere onjuistheden. Partijen hebben daarna twee dagen de tijd om eventuele verzuimen te herstellen.

Op maandag 29 april om 17.00 uur maakt de Kiesraad tijdens een openbare zitting bekend welke politieke groeperingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, en met welke kandidaten. Deze lijsten nemen deel aan de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni.

Medewerkers van de Kiesraad controleren de kandidatenlijsten
Beeld: ©Kiesraad, Hugo de Wolf

Belangrijke data kandidaatstelling

  • Dinsdag 23 april tussen 09.00 uur en 17.00 uur leveren politieke groeperingen die willen deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing hun kandidatenlijst en bijbehorende documenten in bij de Kiesraad.
  • Op woensdag 24 april om 16.00 uur controleert de Kiesraad de ingeleverde kandidatenlijsten in een besloten zitting. Na 18.00 uur wordt via de website bekendgemaakt welke politieke groeperingen een kandidatenlijst hebben ingeleverd.
  • Donderdag 25 en vrijdag 26 april tussen 09.00 en 17.00 uur kunnen politieke groeperingen eventuele verzuimen herstellen bij de Kiesraad.
  • Maandag 29 april om 17.00 uur maakt de Kiesraad in een openbare zitting bekend welke politieke groeperingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, met welke kandidaten. Ook nummert de Kiesraad de kandidatenlijsten.
  • Tot en met 3 mei kunnen belanghebbenden in beroep gaan tegen beslissingen van de Kiesraad over de geldigheid van de kandidatenlijsten. De Raad van State doet uiterlijk 10 mei uitspraak.
  • Uiterlijk vrijdag 10 mei, na eventuele beroepszaken, zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld.