Kiesraad registreert vijf nieuwe partijnamen voor Europees Parlementsverkiezing

De Kiesraad voegde op 13 maart 2024 de aanduidingen ‘Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)’, ‘ChristenUnie’, ’Meer Directe Democratie’, ‘NL PLAN EU’ en ‘Stem voor de aarde’ toe aan het register voor Europees Parlementsverkiezingen. Bij deze vijf partijen is ook een logo bij de aanduiding geregistreerd. De aanduiding ‘ChristenUnie-SGP’ is geschrapt uit het register. De aanduiding ‘P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten’ is gewijzigd in ‘Partij van de Arbeid (PvdA)’. Ook is er een nieuw logo geregistreerd voor deze partij.

Bordje met tekst Stembureau
Beeld: ©Kiesraad

Registraties Europees Parlementsverkiezing

Partijen die met partijnaam (aanduiding) en logo willen meedoen aan de Europees Parlementsverkiezing 2024 konden hun verzoek tot registratie uiterlijk 12 maart 2024 indienen bij de Kiesraad. De Kiesraad beoordeelt of de verzoeken aan de eisen voldoen en toetst het verzoek inhoudelijk. Naar verwachting beslist de Kiesraad eind maart over de laatste ingediende verzoeken tot registratie.

Partijnaam en logo

Als de partijnaam is opgenomen in het register, komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Politieke partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt afgebeeld bij de naam van de partij op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland en op het nieuwe stembiljet, waarmee komende verkiezing in vijf gemeenten geëxperimenteerd gaat worden.

Personen of partijen kunnen overigens ook zonder partijnaam en logo deelnemen, met een blanco lijst.

Register Europees Parlement

Bekijk het register voor het Europees Parlement.