Kiesraad registreert twee nieuwe partijnamen voor Europees Parlementsverkiezing

De Kiesraad voegde op 26 februari 2024 de aanduidingen ‘Belang Van Nederland (BVNL)’ inclusief logo en ‘Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief’ inclusief logo toe aan het register voor Europees Parlementsverkiezingen. Voor de aanduiding ‘Liberaal Democratische Partij (LibDem)’ is een logo bij de aanduiding geregistreerd.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Registraties Europees Parlementsverkiezing

Partijen die met partijnaam (aanduiding) en logo willen meedoen aan de Europees Parlementsverkiezing 2024 kunnen hun verzoek tot registratie uiterlijk 12 maart 2024 indienen bij de Kiesraad. De Kiesraad beoordeelt of de verzoeken aan de eisen voldoen en toetst het verzoek inhoudelijk. Naar verwachting beslist de Kiesraad eind maart over de laatste ingediende verzoeken tot registraties.

Partijnaam en logo

Als de partijnaam is opgenomen in het register, komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Politieke partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt afgebeeld bij de naam van de partij op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland en op het nieuwe stembiljet, waarmee komende verkiezing in vijf gemeenten geëxperimenteerd gaat worden.

Personen of partijen kunnen overigens ook zonder partijnaam en logo deelnemen, met een blanco lijst.

Register Europees Parlement

Bekijk het register voor het Europees Parlement

Register Tweede Kamer

Ook voor de Tweede Kamerverkiezing is er een register. Hierin werden twee nieuwe partijen ingeschreven: ‘Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief’, inclusief logo, en ‘Liberale Partij’.

De aanduidingen die zijn geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing, hebben zogenoemde ‘doorwerking’ naar de Eerste Kamerverkiezing, provinciale statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen meestal geen nieuwe registratie van de aanduiding nodig is.

Bekijk het register voor de Tweede Kamer.