Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing 2023

Op maandag 9 oktober leveren partijen die deel willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Dinsdag 10 oktober om 16.00 uur controleert de Kiesraad de kandidatenlijsten en bijbehorende stukken in een besloten zitting. In de loop van de avond maakt de Kiesraad via de website bekend welke partijen kandidatenlijsten hebben ingeleverd. Partijen hebben daarna twee dagen de tijd om eventuele onjuistheden (verzuimen) te herstellen. De Kiesraad maakt vervolgens op 13 oktober om 17.00 uur in een openbare zitting bekend welke lijsten en kandidaten op de lijsten geldig zijn. Ook worden dan de kandidatenlijsten genummerd.

Belangrijke data kandidaatstelling

  • Maandag 9 oktober tussen 09.00 uur en 17.00 uur leveren partijen die willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing hun kandidatenlijst en bijbehorende documenten in bij de Kiesraad.
  • Op dinsdag 10 oktober om 16.00 uur controleert de Kiesraad de ingeleverde kandidatenlijsten in een besloten zitting. Na 18.00 uur wordt via de website bekendgemaakt welke partijen een kandidatenlijst hebben ingeleverd.
  • Woensdag 11 oktober en donderdag 12 oktober tussen 09.00 en 17.00 uur kunnen partijen eventuele verzuimen herstellen bij de Kiesraad.
  • Vrijdag 13 oktober om 17.00 uur maakt de Kiesraad in een openbare zitting bekend welke partijen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, met welke kandidaten. Ook nummert de Kiesraad de kandidatenlijsten.
  • Tot en met 17 oktober kunnen belanghebbenden in beroep gaan tegen beslissingen van de Kiesraad over de geldigheid van de kandidatenlijsten. De Raad van State doet uiterlijk 23 oktober uitspraak. Daarna zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld.

Inleveren kandidatenlijst

Partijen leveren de kandidatenlijsten en bijbehorende stukken, zoals ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen, voor de Tweede Kamerverkiezing op 9 oktober tussen 09.00 en 17.00 uur in bij de Kiesraad in de Zürichtoren, Muzenstraat 85 te Den Haag. Of bij de gezaghebbers van Bonaire, Sint-Eustatius of Saba op het bestuurskantoor, op 9 oktober van 9.00 uur tot 17.00 uur plaatselijke tijd.

Mogelijkheid herstellen verzuimen

Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten blijkt dat de documenten niet correct of volledig zijn, zoals het ontbreken van ondersteuningsverklaringen of handtekeningen, dan stelt de Kiesraad de partij hiervan op de hoogte. De partij kan op woensdag 11 oktober en op donderdag 12 oktober van 09.00 tot 17.00 uur bepaalde verzuimen herstellen bij de Kiesraad, of bij de gezaghebbers van Bonaire, Sint-Eustatius of Saba op het bestuurskantoor, op dezelfde dagen van 09.00 tot 17.00 uur plaatselijke tijd.

Openbare zitting: beslissing geldigheid kandidatenlijsten

Op vrijdag 13 oktober om 17.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de vermelde kandidaten en vermelde partijnamen. Ook worden de kandidatenlijsten genummerd.
De openbare zitting vindt plaats in de Wttewaall van Stoetwegenzaal in de Tweede Kamer. Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via de website van de Tweede Kamer. Een geldig identiteitsbewijs is verplicht. De zitting is ook te volgen via een livestream. Het proces-verbaal van de zitting met daarin alle kandidatenlijsten wordt na afloop ter inzage gelegd en gepubliceerd op de website van de Kiesraad.

Beeld: Martijn Beekman