Benoeming A. Haga als lid Europees Parlement

De Kiesraad benoemde op 4 september 2023 mevrouw A. (Anja) Haga als lid van het Europees Parlement voor ChristenUnie-SGP. De vacature was ontstaan door het ontslag van de heer P. (Peter) van Dalen.

Beeld: Mediatheek Rijksoverheid

Tussentijdse benoeming

Als een Europarlementariƫr tijdens de zittingsperiode ontslag neemt, benoemt de Kiesraad een opvolger. Dat gebeurt op basis van de volgorde van de kandidatenlijst, zoals die na de verkiezing is vastgesteld. De kandidaat heeft 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Vervolgens onderzoeken de Tweede Kamer en het Europees Parlement of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als lid van het Europees Parlement kan worden toegelaten.