Kandidatenlijsten Eerste Kamerverkiezing 2023 onderzocht

De Kiesraad heeft in een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten voor de Eerste Kamerverkiezing van 30 mei 2023 onderzocht. Zestien partijen leverden een kandidatenlijst in, bij zes partijen werden verzuimen vastgesteld. De partijen kunnen tot donderdag 4 mei 17.00 uur eventuele verzuimen herstellen. Op maandag 8 mei om 16.00 uur maakt de Kiesraad in een openbare zitting bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn verklaard en worden de lijsten genummerd.

Beeld: ©Kiesraad

De volgende partijen hebben een kandidatenlijst ingeleverd:

 • 50PLUS
 • BBB
 • CDA
 • ChristenUnie
 • D66
 • Forum voor Democratie
 • GROENLINKS
 • JA21
 • Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Partij voor de Dieren
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • SP (Socialistische Partij)
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 • Volt
 • VVD

Vaststelling kandidatenlijsten

De Kiesraad stelt op 8 mei om 16.00 uur in een openbare zitting de kandidatenlijsten vast en nummert de lijsten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden om de zitting bij te wonen.
Nadat de Kiesraad de lijsten heeft vastgesteld kunnen belanghebbenden tot en met 12 mei bij de Raad van State in beroep gaan tegen beslissingen van de Kiesraad.