Kandidaatstelling Eerste Kamerverkiezing

Op dinsdag 25 april leveren partijen die deel willen nemen aan de Eerste Kamerverkiezing hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. De Kiesraad onderzoekt de kandidatenlijsten en bijbehorende documenten. Op maandag 1 mei stelt de Kiesraad eventuele verzuimen vast. Partijen hebben dan tot donderdag 4 mei de tijd om eventuele verzuimen te herstellen. De Kiesraad maakt in een openbare zitting op 8 mei bekend welke lijsten en kandidaten op de lijsten geldig zijn verklaard.

Beeld: ©Kiesraad

Belangrijke data kandidaatstelling

  • Dinsdag 25 april, dag van kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de Eerste Kamerverkiezing leveren hun kandidatenlijst en bijbehorende documenten in bij de Kiesraad.
  • Maandag 1 mei, de Kiesraad onderzoekt de ingeleverde kandidatenlijsten. Op de website van de Kiesraad wordt bekendgemaakt welke partijen een kandidatenlijst hebben ingeleverd.
  • Partijen hebben tot donderdag 4 mei 17.00 uur de tijd om eventuele verzuimen te herstellen.
  • Op maandag 8 mei om 16.00 uur maakt de Kiesraad bekend welke partijen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, met welke kandidaten, en nummert de kandidatenlijsten.
  • Uiterlijk vier dagen na de vaststelling van de kandidatenlijsten kunnen belanghebbenden in beroep gaan tegen beslissingen van de Kiesraad. De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later uitspraak. Daarna, uiterlijk 23 mei, zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld.

Mogelijkheid herstellen verzuimen

Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten blijkt dat informatie niet helemaal klopt, of er ontbreken documenten, dan stelt de Kiesraad de partij hiervan op de hoogte. De partij kan van dinsdag 2 mei tot en met donderdag 4 mei tussen 09.00 en 17.00 uur verzuimen herstellen bij de Kiesraad, of bij de gezaghebbers van Bonaire, Sint-Eustatius of Saba op het bestuurskantoor, op dezelfde dagen van 09.00 tot 17.00 plaatselijke tijd.

Openbare zitting: beslissing geldigheid kandidatenlijsten

Op maandag 8 mei om 16.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de vermelde kandidaten en vermelde partijnamen. Ook stelt de Kiesraad de lijstnummers vast. De openbare zitting vindt plaats in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. U kunt zich niet meer via de Kiesraad aanmelden voor de openbare zitting op 8 mei.

Het proces-verbaal van de zitting met daarin alle kandidatenlijsten wordt na afloop ter inzage gelegd en gepubliceerd op deze website.

Beroep en definitief vastgestelde kandidatenlijsten

Belanghebbenden hebben na de openbare zitting van de Kiesraad op 8 mei vier dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissingen van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk, uiterlijk 23 mei, openbaar gemaakt.