Kiesraad registreert partijnaam BBB Europa

De Kiesraad heeft de partijnaam ‘BBB Europa’ geregistreerd voor gebruik bij de Europees Parlementsverkiezingen.

Beeld: Kiesraad

Politieke partijen die met een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de verkiezing voor het Europees Parlement, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register, komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet (art. Y 10 jo G 1). Ook moeten bepaalde documenten ingeleverd zijn, zoals de statuten van de partij.

De eerstvolgende verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in 2024. Net als bij de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer, treedt de Kiesraad op als centraal stembureau.