Benoeming Krijnen tot Eerste Kamerlid

De Kiesraad benoemde op 27 september 2022 Mirjam Krijnen tot lid van de Eerste Kamer. Krijnen vult de tussentijdse vacature die was ontstaan door het vertrek van Kees Vendrik als Kamerlid.

Beeld: ©Eerste Kamer/Hans Kouwenhoven

Tussentijdse benoemingen Eerste Kamer

Eerste Kamerleden treden in principe voor vier jaar aan. Toch kan het gebeuren dat senatoren eerder stoppen. Er ontstaat dan een tussentijdse vacature.

Omdat de Kiesraad optreedt als centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezingen, benoemt de voorzitter van de raad een nieuw Eerste Kamerlid. De benoeming gebeurt op basis van de lijstvolgorde van de kandidatenlijst waarop het vertrekkende lid is verkozen, zoals vastgesteld na de verkiezingen in 2019. Kandidaten die al zijn benoemd of hebben laten weten niet benoemd te willen worden, worden daarbij overgeslagen.