Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten aangenomen

De Eerste Kamer stemde op dinsdag 31 mei in met de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. Deze wet maakt experimenten met een handzamer stembiljet mogelijk. Het doel van de experimenten is te onderzoeken hoe verkiezingen nog toegankelijker kunnen worden.

Beeld: ©Kiesraad

Kleiner stembiljet

Het is de bedoeling dat stembiljetten kleiner en beter te hanteren worden. De stembiljetten zijn daardoor beter te gebruiken met een mal, die het voor blinde of slechtziende kiezers makkelijker maakt om zelfstandig te stemmen. Het tellen van de stemmen wordt eenvoudiger met een kleiner stembiljet, wat de kans op telfouten kan verminderen. Ook kunnen logo’s van politieke partijen op de stembiljetten worden afgebeeld. Hoe het nieuwe stembiljet eruit komt te zien en hoe de kiezer hiermee stemt, wordt nog voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Rond de zomer zal de minister bekendmaken bij welke verkiezing zal worden gestart met een experiment met een nieuw stembiljet.

Kiezers buiten Nederland

De Eerste Kamer stemde ook in met de definitieve invoering van het stembiljet voor kiezers buiten Nederland. Zij kunnen blijven stemmen met een stembiljet dat per e-mail wordt toegezonden. Sinds mei 2014 is dit in een tijdelijke regeling opgenomen voor de Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezingen. Deze regeling vervalt per 1 januari 2024. De mogelijkheid om het stembiljet per e-mail te ontvangen is nu in de Kieswet geregeld.