Advies over invoering nieuw stembiljet voor kiezers buiten Nederland

De Kiesraad is in een advies positief over een wetsvoorstel dat de definitieve invoering regelt van een nieuw compact stembiljet voor kiezers buiten Nederland. Op dit stembiljet staan de kandidaten niet met naam genoemd, maar kruist de kiezer een lijst- en kandidaatsnummer aan. De kiezer krijgt dit stembiljet per mail toegestuurd, en kan het zelf printen. Laten opsturen via de gewone post is ook nog steeds mogelijk.

Voorlichting kiezers

Sinds 2013 is geƫxperimenteerd met het nieuwe stembiljet. De Kiesraad wijst er in het advies op dat voorlichting van kiezers over het gebruik van dit nieuwe stembiljet belangrijk is, om ongeldige stemmen te voorkomen. Verder wijst de Kiesraad op het belang van het actueel houden van de mailadressen die worden gebruikt voor het verzenden van de stembiljetten.

Beeld: Marcel Vogel Mediatheek Rijksoverheid