Advies over wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet

De Kiesraad is in een advies positief over een wetsvoorstel dat de definitieve invoering regelt van een nieuw compact stembiljet voor kiezers buiten Nederland. Op dit stembiljet staan de kandidaten niet met naam genoemd, maar kruist de kiezer een lijst- en kandidaatsnummer aan De kiezer krijgt dit stembiljet per mail toegestuurd, en kan het zelf printen. Laten opsturen via de gewone post is ook nog steeds mogelijk.

Beeld: Marcel Vogel Mediatheek Rijksoverheid