Advies Kiesraad over aanpassing tijdelijke corona-maatregelen bij verkiezingen

De Kiesraad stemt in met het niet meer aanbieden van de tijdelijke mogelijkheid van briefstemmen. Dit blijkt uit een advies van de Kiesraad over aanpassing van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19. Het verspreidingsrisico van het Covid-19-virus is afgenomen. Daarom zijn sommige tijdelijke maatregelen bij de organisatie van de verkiezingen dit najaar niet meer nodig. De Kiesraad vindt het ook een goede zaak dat de uitbreiding van het aantal volmachten dat een kiezer mag aannemen weer van drie naar twee gaat. Ook kan de Kiesraad zich vinden in de flexibele afschaling van hygiënevoorschriften voor kiezers en stembureauleden.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

De mogelijkheid voor kiezers om al vervroegd op maandag of dinsdag te stemmen wil de minister tijdelijk behouden. De Kiesraad adviseert om in de toelichting op het wetsvoorstel duidelijker uit te leggen waarom dat nodig is, omdat ook die maatregel door het afgenomen verspreidingsrisico minder evident is.

Evaluatieadvies

In zijn advies pleit de Kiesraad ervoor om nog enkele andere tijdelijke maatregelen terug te draaien. Zo waren bij de afgelopen verkiezingen sommige stemlokalen beperkt toegankelijk, met name voor de bewoners van die locaties. Die maatregel kan worden afgeschaft, concludeert de Kiesraad. Ook teruggedraaid kan worden: het eerder tellen van vervroegd uitgebrachte stemmen, nog voor het sluiten van alle stembussen op de dag van stemming op woensdag om 21.00 uur. Dit is in lijn met het eerdere advies van de Kiesraad van de afgelopen Tweede Kamerverkiezing. Tot slot gaat de Kiesraad in dit advies in op het voorstel om een gemeentelijk stembureau in te stellen, voor de telling van de vervroegd uitgebrachte stemmen.