Advies over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 2021

Investeringen in het verkiezingsproces zijn noodzakelijk. Een nieuw kabinet zal daaraan prioriteit moeten geven. Dit stelt de Kiesraad in een evaluatieadvies over de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart. Het is van belang dat het vertrouwen in het verkiezingsproces ook in de toekomst wordt gewaarborgd. Daarom zijn aanpassingen nodig: verbetering van het hele proces van kandidaatstelling tot de vaststelling van de uitslag, grotere transparantie, en meer mogelijkheden om eventuele fouten in het telproces te onderzoeken en te herstellen. Samen met andere betrokkenen bij de organisatie van het verkiezingsproces (BZK, VNG, NVVB) moet hier sterk op worden ingezet, met een gerichte verkiezingsagenda voor de komende jaren.

In het advies constateert de Kiesraad dat de Tweede Kamerverkiezing van maart mede dankzij de grote inzet van alle betrokkenen over het algemeen goed is verlopen. De Kiesraad constateert wel dat de uitvoerbaarheid van het proces onder druk is komen te staan. Daarbij doet de Kiesraad concrete aanbevelingen ter verbetering van het verkiezingsproces. Die betreffen met name verbetering van de kandidaatstellingsprocedure, een nieuw handzamer stembiljet, het elektronisch tellen van stembiljetten, mogelijkheden tot herstel van eventuele fouten, en aanscherping van de volmachtregeling.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis