Advies over de afschaling en aanpassing van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19

De Kiesraad stemt in met het niet meer aanbieden van de tijdelijke mogelijkheid van briefstemmen. Dit blijkt uit een advies van de Kiesraad over aanpassing van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19. Het verspreidingsrisico van het Covid-19-virus is afgenomen. Daarom zijn sommige tijdelijke maatregelen bij de organisatie van de verkiezingen dit najaar niet meer nodig. De Kiesraad vindt het ook een goede zaak dat de uitbreiding van het aantal volmachten dat een kiezer mag aannemen weer van drie naar twee gaat. Ook kan de Kiesraad zich vinden in de flexibele afschaling van hygiënevoorschriften voor kiezers en stembureauleden.