Benoeming M.J.A. Reuten en M.P. Hoogeveen tot lid Europees Parlement

De Kiesraad benoemde op 14 april 2021 de heer M.J.A. (Thijs) Reuten als lid van het Europees Parlement voor P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten. De vacature was ontstaan door het ontslag van mevrouw K.P. (Kati) Piri. Ook benoemde de Kiesraad de heer M.P. (Michiel) Hoogeveen tot lid van het Europees Parlement, in de vacature die was ontstaan door het ontslag van de heer D.J. (Derk-Jan) Eppink.

Beeld: Kiesraad

Verschil tussen benoeming en toelating

Na benoeming van een kandidaat door de Kiesraad, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van het Europees Parlement en als Parlementslid kan worden toegelaten. Een kandidaat heeft 28 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. Benoeming als Parlementslid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in het Europees Parlement. Hiervoor moet de benoemde eerst als Europarlementslid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.