Officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

De Kiesraad maakte op 26 maart 2021 de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend. Het opkomstpercentage was 78,7%. Van de 13.293.186 kiesgerechtigden brachten 10.462.677 personen hun stem uit. Van de 37 partijen die deelnamen aan de verkiezing behaalden 17 partijen voldoende stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer, een naoorlogs record. Het aantal kandidaten dat werd verkozen met voorkeurstemmen was 43, hetzelfde aantal als in 2017.

Beeld: ©Kiesraad

Wijze van stemmen

In totaal zijn er 1.069.048 briefstemmen van kiezers binnen Nederland geteld. Hiervan waren er 3.080 (0,29%) ongeldig en 1.181 (0,11%) blanco.
Het aantal stemmen per volmacht was 917.698 (8.77%). Dat is lager dan in 2017 toen 964.811 keer bij volmacht werd gestemd (9,13%).

In totaal werden 10.422.852 geldige stemmen op kandidaten uitgebracht. Blanco stemden 17.173 kiezers (0,16%) en 22.652 (0,22%) stemmen waren ongeldig.

Kiesdeler

De kiesdeler is het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel. De kiesdeler bedroeg 69.485 102/150 stemmen. Dit is berekend door alle geldig uitgebrachte stemmen te delen door 150, het totaal aantal zetels in de Tweede Kamer. De kiesdeler is dus: 10.422.852 : 150 = 69.485 102/150.

Zetelverdeling

De verdeling van de 150 zetels is als volgt vastgesteld:

 • VVD: 34
 • D66: 24
 • PVV (Partij voor de Vrijheid): 17
 • CDA: 15
 • SP (Socialistische Partij): 9
 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 9
 • GROENLINKS: 8
 • Forum voor Democratie: 8
 • Partij voor de Dieren: 6
 • ChristenUnie: 5
 • Volt: 3
 • JA21: 3
 • Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 3
 • DENK: 3
 • 50PLUS: 1
 • BBB: 1
 • BIJ1: 1

De 20 overige deelnemende partijen kregen onvoldoende stemmen om een zetel te behalen:

 • CODE ORANJE: 0     
 • NIDA: 0     
 • Splinter: 0     
 • Piratenpartij: 0     
 • JONG:  0     
 • Trots op Nederland (TROTS): 0     
 • Lijst Henk Krol: 0     
 • NLBeter: 0   
 • (Lijst 30): 0    
 • LP (Libertaire Partij): 0  
 • OPRECHT: 0    
 • JEZUS LEEFT: 0    
 • DE FEESTPARTIJ (DFP): 0     
 • U-Buntu Connected Front: 0   
 • Vrij en Sociaal Nederland: 0     
 • Partij van de Eenheid: 0     
 • Wij zijn Nederland: 0     
 • Partij voor de Republiek: 0     
 • Modern Nederland: 0    
 • De Groenen: 0  

Verdeling restzetels

Bij de verdeling van de 150 zetels over de 37 deelnemende partijen is eerst bepaald hoeveel ‘volle zetels’ elke partij behaald heeft. Dat aantal zetels is gelijk aan het aantal keren dat de kiesdeler is gehaald. Er zijn 139 volle zetels verdeeld. Er waren dus nog 11 restzetels te verdelen. Twee restzetels zijn toegekend aan de VVD, één aan de PVV (Partij voor de Vrijheid), één aan het CDA, twee aan Democraten 66 (D66), één aan GROENLINKS, één aan de SP (Socialistische Partij), één aan de Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), één aan de Partij voor de Dieren en één aan Forum voor Democratie.

Kandidaten

Van elke partij zijn eerst gekozen verklaard de kandidaten op wie een aantal voorkeurstemmen is uitgebracht dat boven 25% van de kiesdeler ligt. Dit heet de voorkeurdrempel. De voorkeurdrempel was 17.372 stemmen. Daarna zijn de overige zetels van de partijen toegewezen aan kandidaten in de volgorde waarin zij op de lijst zijn vermeld.
Van de gekozen kandidaten hebben er 43 de voorkeurdrempel overschreden. Daaronder zijn drie kandidaten die anders niet gekozen waren geweest: kandidaat Westerveld (GROENLINKS), kandidaat Bouchallikh (GROENLINKS) en kandidaat Koekkoek (Volt).

Kiezers in het buitenland

Er waren bij deze verkiezing 92.772 Nederlanders in het buitenland als kiezer geregistreerd. Dat is meer dan in 2017, toen waren dat 80.660 kiezers. Uiteindelijk hebben 63.340 kiezers in het buitenland een (geldige) briefstem uitgebracht.

Geldigheid Tweede Kamerverkiezing

De commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van de Tweede Kamer beoordeelt of de Tweede Kamerverkiezing volgens de regels heeft plaatsgevonden. Dit beoordeelt de commissie op basis van de processen-verbaal van de bijna 13.000 stembureaus. Ook bekijkt de commissie er aanleiding is om te twijfelen aan de juistheid van de verkiezingsuitslag die het centraal stembureau (de Kiesraad) heeft vastgesteld.