Uitslag Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 Proces-verbaal

Hieronder vindt u het proces-verbaal van de vaststelling van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. De bijlage met tijdens de zitting gemaakte bezwaren zijn toegevoegd.