37 partijen nemen deel aan Tweede Kamerverkiezing

37 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021. Dat maakte de Kiesraad bekend tijdens een openbare zitting. Er nemen in totaal 1579 kandidaten deel. Dat aantal is gebaseerd op de kandidatenlijsten in verschillende kieskringen. Aan de Tweede Kamerverkiezing van 2017 deden 28 partijen mee en 1116 kandidaten.

Beeld: Kiesraad

Geldige kandidatenlijsten

De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijsten van de volgende partijen geldig, en nummerde deze als volgt:

 1. VVD    
 2. PVV (Partij voor de Vrijheid)    
 3. CDA    
 4. D66    
 5. GROENLINKS    
 6. SP (Socialistische Partij)    
 7. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)    
 8. ChristenUnie    
 9. Partij voor de Dieren    
 10. 50PLUS    
 11. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 12. DENK    
 13. Forum voor Democratie    
 14. BIJ1
 15. JA21
 16. CODE ORANJE
 17. Volt
 18. NIDA
 19. Piratenpartij
 20. LP (Libertaire Partij)
 21. JONG
 22. Splinter
 23. BBB
 24. NLBeter
 25. Lijst Henk Krol
 26. OPRECHT
 27. JEZUS LEEFT
 28. Trots op Nederland (TROTS)
 29. U-Buntu Connected Front
 30. Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B.
 31. Partij van de Eenheid
 32. DE FEESTPARTIJ (DFP)
 33. Vrij en Sociaal Nederland
 34. Wij zijn Nederland
 35. Modern Nederland
 36. De Groenen
 37. Partij voor de Republiek

Verzuimen

Eerder constateerde de Kiesraad bij 35 partijen ‘verzuimen’. Er ontbraken bijvoorbeeld ondersteuningsverklaringen of andere documenten. Partijen kregen een paar dagen de tijd om deze te herstellen. Een aantal verzuimen is niet hersteld. Dit heeft tot gevolg dat vier partijen niet deelnemen aan de verkiezing: Healthy Earth, Zorgend Nederland, EVERT! en De Jongeren Partij. Verder nemen 17 partijen niet deel in alle kieskringen.

Lijstnummering

De Kiesraad nummerde de geldige kandidatenlijsten. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing heeft behaald, bepaalt de volgorde. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Daarna wijst het centraal stembureau door loting een nummer aan nieuwe partijen toe. Eerst wordt geloot tussen partijen die in alle kieskringen een lijst hebben ingediend.

Beroep

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen de beslissingen van de Kiesraad (de lijstnummering uitgezonderd). Dit kan tot vier dagen na de zitting. De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn, medio februari, zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.