Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten Tweede Kamerverkiezing 2021

37 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021. Dat maakte de Kiesraad bekend tijdens een openbare zitting op 5 februari 2021. Er nemen in totaal 1579 kandidaten deel. Dat aantal is gebaseerd op de kandidatenlijsten in verschillende kieskringen.