Tijdelijke benoeming R.J.P. Baljeu tot lid van de Eerste Kamer

De Kiesraad besloot op 8 december tot de tijdelijke benoeming van de heer R.J.P. Baljeu als Eerste Kamerlid. De vacature was ontstaan door het tijdelijk ontslag van mevrouw A. Nanninga van 26 oktober 2020 tot en met 14 februari 2021. De heer R.J.P Baljeu is benoemd als nieuwe tijdelijke vervanger van mevrouw A. Nanninga, nadat de heer H.A. Berkhout, die haar in eerste instantie verving, benoemd werd in de vacature van de heer P.B. Cliteur.

Beeld: ©Kiesraad / Jeroen van der Meyde

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat benoemt in een tijdelijke vacature heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om te beslissen of hij of zij de benoeming aanneemt. Vervolgens onderzoekt de Eerste Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Eerste Kamerlid kan worden toegelaten.
Benoeming als Eerste Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet de benoemde eerst als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat de benoeming niet aanneemt. In dat geval benoemt de Kiesraad een nieuwe kandidaat.